Customer Relationship Management

Implementatie van een CRM systeem

De implementatie van een ‘customer relationship management systeem’ bestaat uit een aantal werkzaamheden die tot doel hebben de standaard software in te richten voor gebruik. Enerzijds zijn dit technische werkzaamheden, waarbij het gaat om configuratie en installatie van het gekozen pakket. Anderzijds betreft de implementatie organisatorische aspecten en moeten gebruikers worden voorbereid en getraind het nieuwe ‘relatiebeheer systeem’ te begrijpen en ermee te kunnen werken in samenhang met de nieuwe omstandigheden en bestaande bedrijfsprocessen. Bij het ontbreken van deskundigheid en zorgvuldigheid ontbreekt meestal ook het succes.
CRM Implementatie

Software selectie & Voorbereiding

Er bestaan veel verschillende CRM software systemen met ieder een eigen karakter. Kijk er met een specialist naar en het liefst met iemand die ‘neutraal’ is en zelf met een groot aantal systemen heeft gewerkt. Hij kan de karakterverschillen tussen pakketten uitleggen in uw voordeel.

Nieuwe CRM software vraagt veel van uw bedrijf en team. Omdat de organisatie moet aansluiten bij het nieuwe software pakket en niet andersom zijn er soms ook organisatorische veranderingen nodig veranderingen voor medewerkers. Er worden nu eenmaal ook bepaalde taken geautomatiseerd bij implementatie van nieuwe software. Breng de veranderingen goed in beeld en bespreek ze tijdig met uw team. Dat voorkomt ‘project saboteurs’.

CRM Implementatie

Installatie & Configuratie

Wij maken een invoeringsplan. In het plan beschrijven wij de stappen om te komen naar de nieuwe situatie. Dat kan zijn van ‘handwerk’ naar CRM of vervanging van het oude CRM.  Sommige werkzaamheden kunnen gelijktijdig en andere moeten volgtijdelijk. Wij bouwen wat tijd in voor ‘tegenvallers’ in de planning.

Het datamodel definiëren binnen het pakket is belangrijke rol in deze fase. Er is sprake van veel informatie en gekoppelde data. Met het datamodel leggen wij vast op welke manier uw CRM software gaat werken. U bepaalt welke informatie velden worden gebruikt en hoe de informatie stromen lopen. Dit alles vertaalt zich in de structuur waarop in de praktijk gaat worden gewerkt.

CRM Implementatie

Training & Nazorg

Niet alle medewerkers zijn even flexibel in het omschakelen naar nieuwe software. Daarom is het organiseren van een training logisch en leren toekomstige gebruikers snel met het nieuwe softwarepakket werken. Uiteraard is ook een maatwerktraining mogelijk als hier een aanleiding voor is. Wellicht is een toespitsing nodig vanwege aspecten die specifiek voor uw organisatie en softwareoplossing gelden.

Nieuwe software gebruiken vraagt gewenning. Een CRM met een goede helpfunctie is natuurlijk erg fijn voor uw medewerkers. Veelal wordt er ook een handboek gemaakt zodat duidelijk blijkt hoe uw organisatie werkt met CRM. Van ons mag u ook de nodige nazorg verwachten na de live-gang.

MERLYNewsletter